DR Idræt

UDMELDELSE AF DR IDRÆT

Hvordan kan du udmelde dig af DR Idræt?Hvis du ønsker at udmelde dig af DR Idræt, skal du sende en e-mail til følgende adresse: dridraet@dr.dk

Ved indmeldelse har du accepteret en binding på 6 måneder - derfor kan udmeldelse først ske efter din startperiode på 6 måneder.

       

Udmeldelse sker pr. udgang af indeværende måned - hvis udmeldelse sker inden den 14. i måneden.

Ved anmodning af udmeldelse efter den 14. i indeværende måned, slutter medlemskab pr. udgang af næst kommende måned!


Ved opsigelse af medlemskab til DR Idræt, vil dit DR-ID-kort blive lukket for adgang til Fitness Centeret ift. slutdato for dit medlemsskab.Vi håber på at se dig igen som medlem.

På forhåbentlig gensyn